“ Фотографията не е моята страст, хората са! Тя е ключ към душата на човека! „